Lapin Ensiapukoulutus
p. 040 - 4858 110 • info@lapinensiapukoulutus.fi

kurssien kesto


EFR kurssien kestoaikoja

Kaikki EFR kurssit ovat suoritusperustaisia. Kurssin suorittaminen ei perustu aikaan vaan kurssilaisten etenemiseen kurssilla. Kurssin kestoon vaikuttavat:

  1. Osallistujien määrä (maksimi 12 hlö / kouluttaja)
  2. Osallistujien aikaisempi osaaminen
  3. Kurssilaisten ja kouluttajien suhdeluku
  4. Kurssin eri toteutustapojen valinta (itseopiskelu)

Alla tyypillisiä kurssin kestoaikoja eri kurssisisällöillä:

Primary Care (hätäensiapu) – 6 - 8 tuntia
Secondary Care (ensiavun jatkotoimenpiteet) – 4 tuntia
Care for Children (lapsille suunnatun ensiavun kurssi ) – 10 tuntia
Yhdistetty Primary Care/Secondary Careja Care for Children – 16 tuntia
Sydäniskurin käyttökoulutus – 1 - 2 tuntia
CPR & AED elvytyskurssi – 4 tuntia

Kurssien sisältöjä ja kestoja voidaan muokata sopimaan asiakkaan erikoisvaatimuksiin